Egyéb

KITÜNTETÉST KAPTAK A PTE PEDAGÓGUSAI

Kiemelkedő munkájukért, a tehetséges fiatalok támogatásáért „Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért" díjban részesítették a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda két pedagógusát, Turi Katalint és Garamszegi Ritát.

 A 2013-ban alapított kitüntetések – melyek forrását a Nemzeti Tehetség Program biztosítja –  célja, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a hazai és határon túli magyar, vagy magyarországi nemzetiségi szakembereket, akik munkájuk során kiemelkedően sokat tesznek a fiatalok tehetségének kibontakoztatásáért.

Az egyes díjakra, melyeket idén Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára adott át, azokat a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusokat lehetett jelölni, akik legalább 5 tanévre, nevelési évre visszamenőleg kiváló, eredményekben jól mérhető tehetséggondozó munkát végeztek tanítványaik körében.


A Nemzet Tehetségeiért Életműdíjban részesült Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatója, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke, az Új Pedagógiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja, a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének elnökségi tagja. Munkájában mindig kiemelt szerepet kapott a tehetséggondozás és annak vezetői támogatása.

 Immár 26 éve vezet többcélú intézményt, törekedve arra, hogy a tehetséges tanulókat felismerjék.

 

Több, mint 15 éve vezet tehetségméréseket az MTM által biztosított keretek között is. Fontos számára kollégái továbbképzése, akiket tehetségfejlesztési szakirányú képzésre inspirál, egyben lehetőséget teremt arra is, hogy a pedagógus hallgatókat informálja a tehetségfejlesztésismereteivel. Közoktatási szakértőként is tevékenykedik a tehetségfejlesztést szolgálva, emellett számos országos projektben dolgozott szakértőként az Oktatási Hivatal, a Matehetsz felkérésére.

 

A Nemzet Tehetségeiért Kiváló tehetséggondozó díjat vehetett át PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolájának tanára, Garamszegi Rita, aki

nagy hangsúlyt fektet a gyerekek logikus gondolkodásának fejlesztésére, rendszerszemléletének kialakítására, melyet az élet más területein is kamatoztatni tudnak. 

 

A tanárnő több, mint két évtizede végez tehetséggondozó, versenyfelkészítő tevékenységet, egyik kiemelt célja pedig, hogy  megszerettesse tanítványaival a matematikát. Diákjai számos kiemelkedő regionális és országos eredményt értek el különböző matematikaversenyeken.

Fényképek forrása: Nemzeti Tehetség Program

rovat: 

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG 32. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA

   A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2022. szeptember 16-17-én tartotta Kazincbarcikán a 32. Országos Konferenciáját az Irinyi János Református Oktatási Központtal közös szervezésben. 

   A konferencia kiemelt témája: A hatékony egyéni tehetségfejlesztő programok tervezésének és megvalósításának gyakorlati szempontjai volt. Intézményünket Turi Katalin intézményvezető, Pandur Anett tanárnő és Betlehem Márta Sarolta tehetségkoordinátor képviselte.

   A köszöntők után, a bevezető plenáris előadások keretében Csernaburczky Ferenc igazgató bemutatta az „Irinyi” tehetséggondozását, majd Bajor Péter a Matehetsz és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke beszélt a Nemzeti Tehetség Program új távlatairól. Dr. Balogh László a MTT és a Matehetsz elnöke ismertette a hatékony egyéni tehetségfejlesztő programok sarokpontjait, Dr. Olajos Tímea a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tanszékvezetője pedig az alulteljesítés prevenciójának és intervenciójának lehetőségeiről tartott egy nagyon érdekes előadást az egyéni tehetséggondozás területén.

   A második részben az egyéni tehetségfejlesztő programok sokszínűségéről voltak előadások. Dr. Polonkai Mária az NTT elnőke, a MTT és a Matehetsz alelnöke példákkal színezve nagyon élvezetesen mutatta be a Tehetségek Magyarországa projektet. Hallottunk előadást a MTM-ekben alkalmazott egyéni fejlesztő programokról és az Arany János Tehetséggondozó Programról is. Turi Katalin, intézményünk igazgatónője pedig érdekes előadást tartott Tehetséggondozó programok a gyakorló iskolákban – hallgatókkal vagy nélkülük? címmel. A nap végén még előadás hangzott el az alapítványi és magániskolák, valamint a Református Egyház tehetséggondozásáról, az ”Irinyi” valamint a tagiskolája egyéni tehetségfejlesztő programjairól. Az előadások között az iskola tehetséges tanulóinak színesítették a napot.

   Másnap 6 szekcióban 38 prezentáció hangzott el a 170 résztvevő számára az egyéni tehetséggondozásról, a tutorálás, mentorálás és a pedagógia tantárgy egyéni tehetségfejlesztő programjairól. Pandur Anett iskolánk történelem-földrajz szakos tanára a tanulói kutatások támogatásáról, és tehetségfejlesztő munkájáról tartott nagy sikerű előadást, Betlehem Márta Sarolta tehetségkoordinátor prezentációja pedig a tanárszakos hallgatók ismereteiről és a tehetséggondozásba való bekapcsolódás lehetőségeiről szólt a PTE új tanárképzési rendszerében.

   A nagyon tartalmas, sikeres és hangulatos két nap után tele élményekkel és tervekkel jöttünk haza.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

rovat: 

Intézményünk 1. számú általános iskolájában február 2-4. között háromnapos rendkívüli szünetet rendeltünk el

Intézményünk 1. számú általános iskolájában február 2-4. között háromnapos rendkívüli szünetet rendeltünk el a fenntartóval egyeztetve a köznevelési törvény felhatalmazása alapján.

Erre azért van szükség, mert az intézményben mind a tanárok, mind a diákok körében megemelkedett az igazolt koronavírus fertőzések száma.

A rendkívüli szünet ideje alatt a szülők kérhetik egészséges gyermekeik felügyeletét, melyet a járványügyi szabályok betartása mellett biztosítani fog az iskola.

rovat: 

Horváth Milán 11. E osztályos tanulónk sikere „Tehetségek Magyarországa” zárórendezvényén

A hatévvel ezelőtt indult „Tehetségek Magyarországa” kiemelt tehetséggondozó program zárórendezvényére került sor 2021. december 13-án Budapesten, ahol Horváth Milán iskolánk 11. E osztályos tanulója nagysikerű előadást tartott az általa írt Matinno matematikagyakorló alkalmazásról. 

Röviden a tehetséggondozó programról: 

A program részeként csoportos és egyéni foglalkozások, fejlesztő alkalmak és rendezvények, Tutor Program és ösztöndíjak támogatták a fiatal magyar tehetségek kibontakozását a 2016-2021 között zajló Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt keretén belül. A program külön hangsúlyt fektetett a fiatal tehetségek egyéni fejlesztésére, a tehetséggondozó szakemberek továbbképzésére, a tehetségazonosítást támogató rendszerek kidolgozására, emellett folytatta a korábbi hagyományokon alapuló csoportos fejlesztési tevékenységet Az ünnepi záróeseményen Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke elmondta, hogy a program során 8 ezer diák részesült egyéni fejlesztésben. Ehhez kapcsolódóan 2020 végére sikeresen létrejött egy minden régióra kiterjedő személyes kapcsolattartáson alapuló tehetségsegítő szakemberhálózat.

A projekt során 31 Minősített Tehetséggondozó Műhelyt választottak ki, ezek az ország élenjáró, környezetükre is nagy hatást gyakorló intézményei. Köztük volt intézményünk, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda is. Ezek a műhelyek, a minősítésük után bekapcsolódtak térségük tehetséghálójának erősítésébe is. Bár a projekt lezárul, számos szakmai eredménye továbbra is segíti, támogatja intézményünk tehetséggondozó munkáját.

A programról:

https://bit.ly/3q5rdDq

Milán előadásából: 

rovat: 

Üzemi Tanács választás jelöltek

Tisztelt Munkavállalók!

Az Üzemi Tanács Választási Bizottsága a beérkezett jelölések alapján a következő jelöltlistát állította össze:

Dr. Bugyi Beáta

ÁOK Biofizikai Intézet

bemutatkozás letöltése

 

Bukovics Péter

ÁOK Biofizikai Intézet

bemutatkozás letöltése

Szabó Gábor

ÁOK Dékáni Hivatal

bemutatkozás letöltése

Takács Zsuzsanna

ÁOK Dékáni Hivatal

bemutatkozás letöltése

Kovács Jánosné

ÁOK Élettani Intézet

 

Dr. Girán János

ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézet

bemutatkozás letöltése

Dr. Várnagy Péter

BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

bemutatkozás letöltése

Dr. Vadál Ildikó

BTK Társadalmi Kapcsolatok Intézet

bemutatkozás letöltése

Kókay Péter

Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Publikálás- és Kutatástámogatási Osztály

 

Siric Adél

ETK

bemutatkozás letöltése

Bárkányi Tamás

Gyakorló  Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Mészárosné Szentirányi Zita

Gyakorló  Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda - székhelyintézmény

 

Kovácsné Gregor Györgyi

Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központ   

Kresák Gergely Péter

Hallgatói Szolgáltatási Központ (volt Kollégiumi Központ)

 

Juhászné Molnár Emese          

KA ÁOK Gazdasági Referatúra

bemutatkozás letöltése

Galgóczi Marianna

KA Humánpolitikai Főosztály

 

Katona-Csapó Kitti

KA Koordinációs és Működésfejlesztési Főosztály

 

Dulánszky Jenő

KA Koordinációs és Működésfejlesztési Főosztály

 

Máté Rita

KA Pályázati Csoport

 

Török Attila

KA Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság

bemutatkozás letöltése

Dr. Tornai Zoltán        

KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

 

Fazekasné Dr. Kecskés Annamária

KK Elnöki Hivatal

 

Dr. Saághy Andrea

KK Gazdálkodási Főigazgatóság

 

Kesztyűsné Dárdai Mónika

KK I. sz. Belgyógyászati Klinika

 

Bihari Erika

KK I. sz. Belgyógyászati Klinika

 

Bíró Ágnes

KK I.sz. Belgyógyászati Klinika

 

Kovács-Szabó Hajnalka

KK I. sz. Belgyógyászati Klinika

bemutatkozás letöltése

Schleierné Rónaszéki Júlianna

KK I.sz. Belgyógyászati Klinika

bemutatkozás letöltése

Lamár Ibolya

KK Laboratóriumi Medicina Intézet

bemutatkozás letöltése

Volenszki Csaba

KK Onkoterápiás Intézet

 

Dr. Tóth András

KK Orvosi Képalkotó Klinika

 

Kneif Józsefné

KK Pathológiai Intézet

bemutatkozás letöltése

Dr. Bohonyi Noémi

KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

 

Jakabos Emese

KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

bemutatkozás letöltése

Dr. Villányi Kinga

KK Urológiai Klinika

bemutatkozás letöltése

Gémesi-Gátszegi Szabina

KK Urológiai Klinika

 

Dr. Hausmann Péter

KTK Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet

 

Vinter Miklós

RK Oktatási Igazgatóság

 

Dr. Atlasz Tamás

TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet

bemutatkozás letöltése

 

A szavazás várhatóan 2021. december 3-7. között zajlik online formában. A hírlevelet november első hetében küldünk ki minden munkavállalónak. Kérem Önöket kísérjék figyelemmel az egyetemi e-mail címükre érkező szavazással kapcsolatos tájékoztatásokat!

 

A Választási Bizottság

 

rovat: 

Járványügyi helyzettel összefüggő gyakran ismételt kérdések

Tisztelt Szülők!

Az intézmény vezetése a védőnők közreműködésével elkészítette a járványügyi helyzettel összefüggő GYIK-ot, amely az Önök leggyakoribb kérdéseiket és az ezekre  -a jelenlegi információn szerint - adható válaszokat tartalmazza. 

Ez egy folyamatosan bővülő dokumentum, ezért kérjük, hogy a tagintézmények vezetőihez juttassák el felmerülő kérdéseiket annak érdekében, hogy minél gyorsabban a lehető legteljesebb válaszokat tudjuk adni.

Üdvözlettel:  Turi Katalin intézményvezető

Gyakran ismételt kérdések 

rovat: 

Rendőrségi tájékoztató a koronavírusról

A vírus terjedésével, megelőzésével kapcsolatban az alábbi oldalon hiteles információkat kap: www. koronavirus.gov.hu
-A vírus képes állatról emberre terjedni
-Változó súlyosságú 
-Fertőzés forrása: jelenleg ismertelen
-Emberről emberre is terjed, cseppfertőzéssel 
-Lappangási idő: 2-12 nap
-Fertőzőképesség a tünetek meglétekor a legnagyobb
-Lázzal, köhögéssel, nehéz légzéssel ,tüdőgyulladással jár
 
Gyanús eset: 
-akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek között legalább egy fennáll: Láz 38 C felett, köhögés, légszomj
-aki a tünetek kezdetét megelőzően kapcsolatban volt megerősített, vagy valószínűsített koronavírussal fertőzött személlyel
-olyan érintett területen járt, ahol a közösségi terjedés feltételezhető
 
Valószínűsített eset:
-laboratóriumi vizsgálat eredménye kétes
Megerősített eset:
-laboratóriumi módszer igazolta a fertőzést
 
Elkülönítés: gyanús, valószínűsített és igazolt eset elkülönítése KÖTELEZŐ!!! Elkülönítés kórházban történik. A beteghez a mentőszolgálat őrzött betegszállításokra fenntarott 1824-es telefonszámán kell szállítást kérni, a beteget  Dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetébe szállítják
 
MEGELŐZÉS
-Ne menjen olyan környezetbe, ahol nagy a valószínűsége a fertőzésnek
-Kerülje a kapcsolatot olyan személlyel, aki vírushordozó lehet
-Alaposan és gyakran mosson kezet  szappanos víz vagy legalább 60 %-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítő. Ügyeljen a körmei alatti és az ujjai közötti területekre is!
-Szellőztessen gyakran
-Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az orrát és a száját zsebkendővel, utána dobja ki a zsebkendőt és mosson kezet!
-Kerülje el a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket
-Kerülje el a nagy tömeget
-Lázas beteggel lehetőleg kerülje az érintkezés minden formáját
-A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat - kézfogás, puszi, baráti ölelés – tanácsos mellőzni
-Fordítson figyelmet immunrendszere erősítésére  fogyasszon elegendő vitamint
 
Az arcmaszk használata önmagában nem előzi meg a fertőzést. Arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott!
 
TÜNETEK :
-leggyakoribb tünetek: Láz, fáradtság, száraz köhögés
-izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj
-tünetek enyhék és fokozatosan jelentkeznek
-vannak olyan fertőzöttek akinél nem alakul ki semmilyen tünet
 
MIT TEGYEN HA FERTŐZÖTTNEK ÉRZI MAGÁT?
Ha észleli a tüneteket:
-Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
- Ne személyesen menjen el a háziorvosi rendelőbe, telefonon hívja fel háziorvosát
- A háziorvos telefonon fogja „kikérdezni” Önt.
- Ha felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, akkor a háziorvos értesíti a mentőket és a mentő kórházba szállítja
-A kórházban végzett vizsgálatok kimutatja, hogy fertőzött-e vagy nem
-Ha laboreredmény megerősíti a koronavírus fertőzést, akkor kórházi megfigyelés, karantén alá kerül
Fontos tudni, ha még meg is fertőződik valaki a legtöbb esetben – az influenzához hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség
A koronavírus fertőzés kifejezetten idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes!
WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű. 
 
Schéderné Molnár Tünde r.szds.
Bűnmegelőzési tanácsadó
 
Bármilyen jellegű kérdése van forduljon hozzám bizalommal:
rovat: 

Környezetünk-egészségünk-közös jövőnk vetélkedő

A 2019/2020-as tanévben harmadik alkalommal rendezzük meg a PTE Gyakorló Általános Iskolák alsó tagozatos diákjainak a Környezetünk-egészségünk-közös jövőnk vetélkedőt.

Az idei év témája: A hulladékok mennyiségének csökkentése a Föld megóvása érdekében. 2020. március 5-én a 3. évfolyamosok hat négyfős csapata, és a 4. évfolyamosok hét négyfős csapata vett részt egy vidám, játékos délutánon.

A pécsi és szekszárdi csapatok előzetes feladatként a következőt kapták: egy használati tárgyat kellett hulladék alapanyagokból készíteniük. Az elkészült alkotásotokat magukkal hozták  a vetélkedőre, melyet a zsűri értékelt, majd a vetélkedő után kiállítást rendeztünk az ötletesnél ötletesebb produktumokból.  

 

A feladatok összeállításánál törekedtünk arra, hogy a tanulók a közvetlen környezetüket érintő problémákat észleljék, cselekvési terveket dolgozzanak ki, mely által tesznek a környezetükért, a hulladékok felhalmozódásának megelőzéséért. Hangsúlyt fektettünk arra, hogy meg ismerkedjenek a megújuló energiaforrásokkal, a jövő környezetbarát csomagolóanyagaival, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával és a fenntartható fejlődés alapjaival. A tanulók a játékos, rajzos, rejtvényekkel teli feladványok mellett QR-kóddal ellátott, Tableten megoldandó feladatokkal is találkoztak, melyek igazodtak a környezetbarát szemlélet megismeréséhez és megtapasztalásához is. Természetesen egy vidám, játékkal teli délutánt szerveztünk, ahol a jó hangulat mellett a tanulók elsajátították a környezet- és természetvédelem alapjait is. 

 

 

Amíg a zsűri eldöntötte az eredményeket, addig a versenyzőknek és kísérőiknek egészséges uzsonnát biztosítottunk. 

 

A vetélkedő résztvevői tárgyjutalomban részesültek. 

 

A vetélkedővel célunk a tanulók környezettudatos magatartásának fejlesztése mellett az összintézményi kapcsolat kialakítása és ápolása. Az előzetesen kitűzött céljaink megvalósultak, mert úgy gondoljuk, hogy a vetélkedő a közös gondolkodás mellett a környezettudatos magatartás és a fenntartható szemlélet kialakítására, valamint a hozzá tartozó kompetenciák megerősítésére szolgált.

Április 16-án várjuk az 1-2.-os tanulók csapatait.

Pécs, 2020. 03. 06.                                                   A szervezők: Józsa Tímea és Burány Veronika

rovat: 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Egyéb csatornájára
You shall not pass!