Pécsi Tudományegyetem

Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda

 

Gyakorlóiskolák XII. Módszertani Konferenciája

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

2002. december 12-én alakult meg a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, mely alapcéljai közt megjelölte módszertani konferenciák szervezését és lebonyolítását, az új és bevált pedagógiai módszerek publikálását. Ennek jegyében 2003. október 17-18-án rendezte meg a szövetség a Vezetőtanárok I. Országos Módszertani Konferenciáját Szegeden. Szeged mellett tartott már konferenciát Baja (2004), Budapest (2006), Szekszárd (2007), Pécs (2009), Debrecen (2010), Győr (2012), Eger (2014), 2013-ban és 2015-ben újra Szeged, 2016-ban Szekszárd volt a házigazda.

A XII. módszertani konferencia szervezését a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda vállalta. A háromnapos konferencia 2017. október 12-14-én zajlott, fő helyszíne a gyakorlóiskola Székhelyintézménye volt. A konferencia fővédnöki tisztét Dr. Bódis József rektor úr vállalta.

A konferencia a gyakorlóiskolai hagyományoknak megfelelően két részre tagolódott. Az első nap délutánján és a második nap délelőttjén a köznevelés-irányítás szakmai képviselői – EMMI Köznevelési Államtitkárság, Oktatási Hivatal stb. – találkoztak a gyakorlóiskolák igazgatóival. Dr. Rádli Katalin, az EMMI szakmai főtanácsosának a pedagógusképzés szakmai gyakorlati rendszeréről, Dr. Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese Tanítási gyakorlatok, partnerintézmények, gyakorlóiskolák címmel tartott előadást, majd fórumot a gyakorlóiskolák vezetői számára. Az igazgatói konferencián részt vett Lengvárszky Attila a PTE oktatási igazgatója, és Dr. Gerner Zsuzsanna a Tanárképző Központ főigazgatója. Nagy érdeklődésre tartott számot Dr. Mrázik Julianna, a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet intézetigazgató-helyettesének előadása: Pedagógus-továbbképzések a komplex alapprogram keretében címmel.

A konferencia második napján 11 órától vette kezdetét a vezetőtanítók és tanárok országos módszertani konferenciája TRADÍCIÓNK AZ INNOVÁCIÓ, A gyakorlóiskolák tehetséggondozásban betöltött szerepe címmel. A konferencia megnyitóján Dr. Bódis József rektor úr, Bácsi János a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége elnöke és Turi Katalin igazgató asszony köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd plenáris előadás keretében Balásy Szabolcs, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tanárának előadása következett Zene-bolondok (?), avagy a tehetséggondozás egy lehetséges modellje címmel. Dr. Gábor Olivér főmuzeológus, régész vezetésével a konferencia résztvevői virtuális sétát tettek az első magyar tehetségműhelyben, a középkori pécsi egyetemen. A plenáris előadásokat Fóris-Ferenczi Rita, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar dékánhelyettesének előadása zárta: Innováció, újítás, változás - a romániai magyar anyanyelvi oktatás perspektívájából címmel.

A konferencia közel 150 gyakorlóiskolai pedagógus részvételével 7 szekcióban, 9 szekcióteremben folytatódott az alábbiak szerint:

1.SZEKCIÓ: Nálad a kulcs, avagy a gyakorlóiskolák tanárképzésben betöltött tehetséggondozó szerepe (hallgatók felkészítése a tehetséggondozásra, mentoráló jó gyakorlatok

2.SZEKCIÓ: Osztályrészem, avagy tehetséggondozás osztálykeretben vagy azon kívül (dúsító, gazdagító programok a tanórán és azon kívül, egyéni és kiscsoportos fejlesztések)

3.SZEKCIÓ: Válas(s)zút, avagy utak a tehetséghez (tehetségazonosítás, és felismerés,  tehetséges tanulók igényeinek felmérése, fejlesztő programok)

4.SZEKCIÓ: Benned a létra, avagy a tehetség belső motivációja (a motivációt erősítő lehetőségek, az alulteljesítő tehetségek motiválási lehetőségei, lazító programok a tehetséggondozásban)

5.SZEKCIÓ: Tükröm-tükröm, avagy önreflexivitás-reflexivitás és tehetség (személyes módszertani gyakorlatok, segítő, támogató tevékenység lehetőségei, a tehetséggondozók egymás között, a belső tudásmegosztás gyakorlata)

6.SZEKCIÓ: „Mindenki”, avagy verseny/kooperáció (versenyfelkészítő programok, tehetségfejlesztő versenyek intézményi gyakorlata, intézmények egymás között)

7.SZEKCIÓ: Digi-tehetség: avagy a digitális oktatás lehetőségei a tehetséggondozásban (módszerek, eszközök, jó gyakorlatok)

A konferencia nemzetközi volt, hiszen két kolozsvári előadó mellett az előadók sorában köszönthettük dr. Kerekes Juditot az Amerikai Egyesült Államokból, a College of Staten Island főiskola oktatóját. 

A szekcióelőadásokra meghívtuk a PTE partnerintézményeinek mentorpedagógusait, a PTE tanárképzést folytató karainak szakmódszertanosait, valamin az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ Bázisintézményeinek igazgatóit. A konferencia plenáris előadással zárult, melynek keretében a szekcióvezetők összefoglalták a szekciókban folyó munkát.

Az eddigi konferenciákkal együtt az idei pécsi konferencián hangzott el az ezredik módszertani előadás. Az előadások anyagából absztraktkötet és konferenciakötet készült a Jubileum650 arculati elemeivel. 

A gyakorlóiskolákban dolgozó vezetőtanároknak kiemelkedő, példaadó szerepe van, lehet a pedagógusképzésben, az elmélet és gyakorlat, felsőoktatás és közoktatás összekapcsolásában, továbbá a köznevelés hatékonyságának növelésében. A módszertani konferencia módot adott az eredmények megosztására és megvitatására, lehetővé tette a hálózatos tanulást, a kialakult jó gyakorlatok, innovációk adaptálását.

 

Pécs, 2017. október 20.

 

Jurisics Judit

igazgatóhelyettes

 

rovat: 
You shall not pass!